Riutta - Hiivola - Herajoki
www.vesiosuuskunta.info

Usein kysyttyä

1.Jos samalla tontilla on monta taloa riittääkö yksi liittymä ?
Liittyminen on kiinteistökohtaista. Samalla tontilla olevat saman omistajan rakennukset saa liittää yhteen liittymään. Jos tontti / tila lohkotaan eri kiinteistöksi on uuden tilan omistajan liityttävä erikseen osuuskunnan jäseneksi ja lunastettava uusi liittymä vaikka omistaja olisi sama. Yhdellä liittymällä on aina yksi liittymispiste osuuskunnan verkkoon. Jos rakennusryhmän hajanaisuudesta tai maastosta johtuen tarvitaan esim. lisäpumppaamo, sen kustantaa liittyjä. Osuuskunnan verkosta otetaan kiinteistölle vettä yhden mittauspisteen kautta ja samoin jätevedet johdetaan verkostoon yhdestä pisteestä osuuskunnan omistaman pumppaamon kautta tai viettoviemäriin jos se on mahdollista.

2.Kuinka paljon saa alennuista jos liittyy vain jäteveden osalta
Liittymismaksussa ei anneta alennusta, koska rakennetussa verkostossa sekä vesi- että viemärijohdot on rakennettu kaikkialle samanaikaisesti. Samasta syystä niille jotka ottavat veden käyttöönsä myöhemmin ei tule lisävelotusta. He tekevät vain liittämistyön omalla kustannuksellaan. Myös kulutuksen perusmaksu on kaikille sama.

3.Paineenalennusventtiili
Vesimittarin jälkeen suositellaan asennettavaksi paineenalennusventtiili (vakiopaineventtiili), jolla vedenpaineen voi säätää 3-4 bar`n tasolle. Se kuuluu kiinteistön vesilaitteisiin, ja sen kustantaa liittyjä. Laitteen hinta on n. 100 €.

4.Liittymismaksun verokohtelu
Yksityistalouden puolella liittymismaksua ei voi vähentää verotuksessa. Elinkeinonharjoittaja saa nykytiedon mukaan vähennyksen tehdä. Sama koskee osuusmaksua.